Kürt Tarihi ve Kültürü Tanıtım Sitesi
Sosyal Medyaya Biz
Türkiye' nin en kapsamlı Kürt Tarihi ve Kültürü tanıtım sitesine hoşgeldiniz.
 
 
SELAHADDİN EYYUBİ KİMDİR

 

 

Selahaddin Eyyubi Kimdir

 

SULTAN SELAHADDİN EYYUBİ (1138-1193)                   Yazar: Salih ÇAKIR

    Selahaddin Eyyub bin Yusuf  (el-Melik el-Nasır Ebu'l Mu?affer Selahaddin Yusuf bin Necmeddin Eyyub)

  1138 yılında Tikrit’de dünyaya gelmiştir . ( Bugün ki Irak da  Dicle Nehri kenarında kurulmuş bir kasaba ). Selahaddin’in hangi etnik unsura ait olduğuna dair bir kaç tez : İbni Haldun Selahaddin’den neredeyse 200 yıl sonra   1375 yılında yazdığı Mukaddime adlı eserinde belirttiği üzere Selahaddin Eyyubi'nin atalarının, Yemen'in Himyeri vilayeti eşrafından Hezbâniyye Kürtlerinin Ravvadi aşretine mensup Araplardan olması  ve bu aşiretin Himyeri bölgesini yüzyıllarca yönetmiş olan Devs hanedanına akraba olmasıdır. Tarihçi Yakubî'nin bir kaydına göre de Revadi Kürtleri, Revvad b. El-Musanna el-Ezdî'den gelir ve bu şahıs da 758 yılında Basra'dan Azerbaycan'a yerleştirilen Yemen Araplarındandır. Zeki Velidi Togan da Eyyubilerin önce Kürtleşmiş sonra da Türkleşmiş bir cenubî Arap sülâlesinden olduğunu desteklemiştir.  Bir başka  Arap Tarihçisi Ebu Farac  Selahadin’in ailsesini  bugün ki Azerbaycan sınırılarında bulunan Davin’den gelen  bir Kürt ailesi olarak belirtir. (Ebul Farac Tarihi (Türk Tarih Kurumu Basımevi Cilt II, Sayfa 401 – 1950) Avrupalı tarihçilerin birleştiği nokta ise Selahaddin’in Kürtlüğü konusudur


 

Ait olduğu Revadi Kürt Aşireti,  Şeddadi  Kürt Devletine tabi olarak Güney Kafkasya’da varlığını sürdürmekteydi.  ( Bugün ki Ermenistan ile Azerbaycan’ın kesiştiği bölgeler ).   1071 Malazgirt Savaşı’nda Müslüman olmalarından dolayı Selçuklular ile beraber savaşa girdikleri konusunda çoğu tarihçi birleşir. Keza bu savaşın ardından Anadolu’ya ve  daha güney kesimlere yapılan göç dalgasına Selahaddin’in ataları da katılır.

Dedesi Şadi,  Revadi Kürt Aşireti’nin reisi konumundaydı ve Büyük Selçuklu komutanları ile arası oldukça iyi durumdaydı. Hatta  Minosrky’e göre Necmeddin Eyyub’in Tikrit Bölge komutanlığına getirilmesinde Şadi’nin yakın arkadaşı olan Bağdat Valisi Bihruz’dan ricasının etkisi vardır. Bu sırada Selahaddin’in  amcası Şirkuh’da Suriye hüküm süren Selçuklu Atabeylerinden  İmameddin Zengi ve daha sonra yerine geçen Nureddin  Zengi’nin ordusunda  üst  düzey bir askeri rütbeye sahip idi . ( Şirkuh : Farsça dağ aslanı demektir ) . Necmeddin Eyyub biraz daha dini ve siyasi kişiliği ile ön plandayken Şirkuh ise  askeri açıdan gösterdiği yiğitlik ile ön plandaydı. İleride görüleceği üzere Selahaddin’in   hem dini hem de askeri yapısını kimlerden aldığı daha kolay anlaşılır.

Ebu Farac,  Necmeddin ve Şirkuh’un  İmameddin Zengi’nin komutasına geçmelerini farklı bir biçimde açıklar. Farac’a göre : Şirkuh Bağdat Valisi Bihruz’un  çok sevdiği bir Hristysan’ı öldürmesi sonucu iki kardeş şehri terketmek zorunda kalmışlardır.  Gibb’ göre ‘’ İmadeddin Zengi'nin ordusu 1131'de Karaca el-Saki tarafından mağlup edildi ve Zengi, Tikrit'e sığındı. Selahaddin'in babası Necmeddin Eyyub ve amcası Esedüddin Şirkuh  Zengi'ye yardım etmiş ve Tikrit'te hapsedilen Aziduddin el-Mustevfi'nin kaçmasını sağlamışlardır.[ Bunun üzerine Bihruz ile araları açılmış, buna mukabil Musul ve Halep Atabeyi Zengilere yaklaşmışlardır. Şirkuh'un bir Selçuklu yüksek memuru öldürme olayından sonra iki kardeş Zengi'ye başvurmuş ve 1138'de görevinden alınan Necmeddin Eyyub ve ailesi İmadeddin Zengi'nin hizmetine girmiştir.’’(Sir Hamilton Gibb, "The Life of Saladin from the Works of İmad ad-Din and Baha ad-Din," Oxford, Clarendon Press, 1973.)

Annesi  Selçukluların Harim emiri Şihabeddin Mahmud ibn Tokuş el-Harim'un kızkardeşidir.  Ailesi  Selahaddin oğduktan birkaç gün sonra malum durumlardan dolayı Tikrit’ten ayrılmak zorunda kalmışlardır.  Babasına İmameddin Zengi tarafından idaresi verilen Baalbek ve Şam’da çocukluğu geçmiştir. Askeri alanlardan çok dini eğitimine  önem vermiştir. Daha önce bahsettiğimiz gibi askeri yönleri daha çok yirmili yaşlarında ortalarında  amcası Şirkuh’un etkisi ile gelişecektir.

Büyük Selahaddin’in doğuşu , İmameddin Zengi’den sonra Zengi  Hanedanlığı’nın başına geçen Nureddin’in Mısır’daki iç karışıklıklar ve Haçlı tehlikesi sonrası kendisinden yardım isteyen Mısır Halifesini yardım cevabına karşılık Şirkuh’u Mısır’a göndermesi ile başlar. 1163 yılında Şirkuh Mısır’a hareket eder ve bu sırada 25 yaşında olan Selahaddin’de amcasının yanında bu göreve katılır. Burada ilk  parlak zaferi İskenderiye’ye yapılan bir Haçlı Seferi’nde  amcası Şirkuh’ın savunduğu kanadın yenilmesine rağmen ordunun sol kanadında Kürt Süvari birliklerini yöneten Selahaddin’in zafer kazanmasıydı .

1169 yılında Fatımi Halifesi veziri Şavar’ın saltanatını devam ettirmek için Haçlılarla iş birliğine girdi. Şirkuh hem  Haçlılar ile hem de Fatımiler ile mücadele etmek zorunda kaldı. Daha sonra Şavar’ı ihanetinin cezası olarak öldürttü. Olaydan iki ay sonra ise kendisi vefat etmiştir. Bu siyasi konjoktür’de  31 yaşındaki Selahaddin Mısır vezirliğine  getirildi.

1171 yılına gelindiğin de Mısır Şii Halifeliği’ne son verek Abbasilere  bağlılığını ilan etti. Fakat  1174 yılında Nureddin’in vefatına kadar Zengi’lere tabi kalmıştır.  1177 yılında  Kudüs’ü alma girişiminde bulundu fakat yapılan savaşta IV.Boudin’e yenildi. Bu mağlubiyet sonrası öncelikle bölgesinde  hakimiyetini tesis etme faaliyetlerine girişti. Özellikle  Müslümanların hac yolarını güvence altına alması, tüm İslam camiası içinde Selahaddin’in popülaritesini üst seviyeye getirmişti . Endülüs’ten hac görevini yapmak için yola çıkan ünlü seyyah İbn Cubeyr geçtiği yollardaki sükûnet dolayı Selahaddin’i övmekten geri durmaz ve onun İslam dünyasının kurtuluşu olarak görür.( İbn Cubeyr , Sıhle )

 

 HİTTİN SAVAŞI  1187

 Selahaddin, Kudüs’ü almaya daha önce de kalkışmış idi, fakat aldığı mağlubiyetten iyi ders çıkardığından bu fethi aşamalar ile  gerçekleştirme yoluna gitti. Öyle ki Kudüs yakınlarında ki su kuyularını kapatarak şehri susuz bırakmak gibi önemli planlar ile kuşatmanın kırılmasını  sağladı. Aylar süren kuşatma 2 Ekim 1187 yılında sonra erdi ve şehir 88 yıl sonra Müslümanların eline geçmişti. Bu durum İslam dünyasında Selahaddin’i en yüksek siyasi figür haline getirmişti.  Bundan sonraki hayatında da özellikle Haçlılar ile savaşlar ile geçmiştir.

III. Haçlı Seferinde , İngiliz Kralı Richard ( Aslan Yürekli Richard ) ile mücadelesi uzun ve  iki tarafı da tüketen bir savaşlar silsilesi oldu. Bu iki hükümdarın savaşı Avrupa’da en çok  anlatılan halk hikayeleri arasında gösterilmiştir. Yaşamının son yıllarında Selahaddin, Şam’a çekildi. 1193 yılında burada vefat etti Türbesi bu şehirdedir. Öldükten sonra  oğulları toprakları aralarında paylaştı ve bu büyük hükümdarın mirasını kısa zamanda yok etmeyi başardı.

Ordusunda Türklerin hayli fazla olması, Annesi’nin  Türk olması ve  erkek kardeşinin adının Türk ismi olan Tuğtekin olması  bazı  Türk tarihçilerini Selahaddin’in hemen Türk olduğuna  dair ucuz bir kanaate itmesi bilimsel açıdan kolaya kaçmaktan öte değildir. Nitekim  o mantalite ile gidersek 36 Osmanlı Padişah’ından kaç tanesinin isminin Türkçe  ve annesinin Türk olduğu sorusunu sormak da fayda vardır.

 

Salih ÇAKIR

https://twitter.com/SalihCakirDirok

https://www.facebook.com/Salih.Cakir.Dirok

http://kurtkulturu.com/YazarDetay/1/salih-cakir

 
 
 
 

Eklenme Tarihi: Tarih 02.03.2013 21:59:00
Okunma Sayısı : 131421
 
BUNLARI OKUDUNUZ MU?
 
SİTEDEN YORUMLAR

 Resim Yüklenemdi
hamza (Misafir)
11.01.2015
RAĞMA XADE LEBE CIHEVİ CINNETBE.
 
 
 Resim Yüklenemdi
hamza (Misafir)
11.01.2015
Yahu ne zaman kardeşçe yaşadıkki kardeşliğimiz bozulsun kürtler hakkı olanı alacak o kadar .. eşit olduğumuz zaman kardeşiz. kürtsünüz türkçe yaşayın diyorsunuz
 
 
 Resim Yüklenemdi
hakanarz (Misafir)
31.08.2014
kimin ne ırktan olduğunu allah bilir..önemli olan niyettir....niyet bir olmaksa aynı dili yani TÜRKÇEYİ.kullanmak zorundayız,tek bayrak,tek vatan ve tek ülkü olmak zorunda..oda güçlü TÜRKİYE
 
 
 Resim Yüklenemdi
Abdullah (Misafir)
04.06.2014
sizden ricam etniğinizi boşverin bu corafyada ne kadar müslümansınız ne kadar islam için mücadele ediyorsunuz hepimiz kardeşiz benim eşim yörük ben kürdüm ve çok mutluyuz allahıma şükür islamiyeti yaşıyoruz bazı ecnebi toplumu bizi bu şekilde kırmaya calışıyor birlik olmakta herzaman fayda var
 
 
 Resim Yüklenemdi
Abdullah (Misafir)
04.06.2014
Sayın arkadaşlar ben çok çeşitliyim ama kendimi kürt diye tanıtmaktan gurur duyuyorum ama burası türk devleti değil zaten ortak paydada birlikte yaşadığımız bir cumhuriyet tartışmaları daha bi hos yapalım sonuçta sultan osman fatih sultan mehmet sultan selim sultan selahattin bunların hepsi islamiyet için uraştılar
 
 Resim Yüklenemdi
prometheus (Misafir)
20.05.2014
Arkadaşlar sizi anlıyorum demogoji yapıp başkalarını kandırmaya çalıştığınızı sanıyorsunuz lakin şunuda unutmayın ki ideoloji bir zehirdir siz de bu zehirden içmişsiniz kendinizi kandırıyorsunuz başkalarına saygınız yoksa bari biraz kendinize saygılı olun. (sözüm ona) SAYGILAR
 
 
 Resim Yüklenemdi
kurdo ser (Misafir)
18.05.2014
Ey kahraman turk askeri derken ,ne mutlu turkum diyene derken fitne sacilmiyorda ,surda iki kurdu tanitirken mi fitne saciliyor,ulan sahtekarliginiz kalbinize islemis,..burda baska milletlerin sahiplenmeye calistigi sahtekarca oyunlari gercek bilgilerle hakkimizi bizim olani aliyoruz.BASKASIS DEGIL, BIZIM OLANI ALIYORUZ.
 
 
 Resim Yüklenemdi
kurdo ser (Misafir)
18.05.2014
Kurd tarihi ile ilgili bilgiler ne zaman gun yuzune ciksa bazi turkler hemen hz adem kardesligine isi dayandiriyor.yenimi akliniza geldi hz adem den kardes oldugumuz.
 
 
 Resim Yüklenemdi
SEMSUR BESNI (Misafir)
18.05.2014
Allah cc butun alimlerden ve islam komutanlarindan razi olsun.selahaddin kurd, fatih turk, halid bin velid arap .allah butun irklari esit yarattigi gibi onlarin iclerinden liderler olarak da her milletten esit sekilde cikarmistir. ama turkler ne zaman yasadigimiz yere kurdistan derse o zaman biz kardesiz deriz, biz turkerin yasadigi yere eski orjinal ismi olan ve butun islami kanaklrda belirtilen sekliyle RUM DIYARI desek hosunuza gidermi,
 
 
 Resim Yüklenemdi
Güngör (Misafir)
22.04.2014
MERHABALAR DEĞERLİ KARDEŞLERİM ,KARDEŞLERİM DEDİM ÇÜNKÜ HEPİMİZ ADEMİN ÇOCUKLARIYIZ ADEM TOPRAKTAN ,BİZDE ONUN SULBÜNÜN DEVAMIYIZ.KARDEŞLERİMİZİN İÇİNDE TÜRKÜDE VAR KÜRDÜDE ,ALEVİSİDE VAR SÜNNİSİDE .ALLAH İSTESEYDİ HERKESİ KÜRD TE YARATABİLİRDİ TÜRK TE YARATABİLİRDİ.ALLAH BEN TÜRLÜ TÜRLÜ MİLLETLERİ YARATTIM KAYNAŞIP TANIŞASINIZ DİYE.BU DURUMDA FALANCA KÜRTMÜYDÜ FİLANCA TÜRKMÜYDÜ DEMENİN ALEMİ YOK BUNU SORGULAYAN FİTNE TOHUMU ATMIŞTIR KARDEŞLERİM GÖZÜNÜZÜ AÇIN YANLIŞ PENCEREDEN BAKMAYIN.
 
 
 Resim Yüklenemdi
osman olgac (Misafir)
18.04.2014
ve etigi hakaret resullullaha kadar giti diye ses duymuş şimdi bu rüyadan anlıyacagımız ana fikir bu olsa gerek türk kürt arap laz veya ırkı neyse hicbir müminin bir ırka hakaret etme hakı yoktur çünkü hepsini içinden islam hizmet eden nice alimler evliyalar ve salihler vardır ve hata yahudilere bile edemeyiz çünkü onlardanda islama iman eden nice ınsanlar vardır.hesabı var
 
 

Yorum Sayfaları : 1 2 3 4 5 6
 

 
YORUM YAZ

 
  Sitemize üye veya misafir olarak yorum yapabilirsiniz. Üyelik sayfasına gitmek için tıklayınız.
 
 
Adınız :
   
 
 
E-mail :
 
   
 
 
Yorumunuz:
   
  
 
Güvenlik Kodu :

   
 
 

 
 
Yukarı Çık